สมัครสมาชิกใหม
    ลืมรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์

 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51

69
 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
      
      ชุมชนน้ำน้อยตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านทุกปี คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มีฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่างของสมมรสุม จะเริ่มตั้งแต่หมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วอากาศเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แต่อากาศจะไม่ร้อนนักเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล ส่วนฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนมกราคม ซึ่งจะฝนทั้งในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและสมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกมากกว่าเนื่องจากพัดผ่านอ่าวไทย ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิดกั้นทำให้ฝนตกน้อยลง

จำนวนหมู่บ้าน มี 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำน้อยนอก
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำน้อย
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำน้อยใน 
หมู่ที่ 4 บ้านบนเขา
หมู่ที่ 5 บ้านท่านางหอม  
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อโพธิ์
หมู่ที่ 7 บ้านท่าจีน  
หมู่ที่ 8 บ้านกลางนา
หมู่ที่ 9 บ้านโคกหาร  
หมู่ที่ 10 บ้านบนเขา

จำนวนประชากรของตำบล 
 
      มีประชากรทั้งสิ้น 12,926 คน แยกเป็นชาย 6,211 คน หญิง 6,715 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 274 คน / ตารางกิโลเมตร
          จำนวนครัวเรือนและประชากร  ( size 49.7 kb.)

 สภาพเศรษฐกิจ  
 อาชีพของประชาชน  
 - เกษตรกรรม 70%
 - รับจ้าง 15%
 - รับราชการ ค้าขายและอื่น ๆ 15%

หน่วยธุรกิจ
  - ปั้มน้ำมัน 3 แห่ง (ม. 6 =2 แห่ง , ม. 9=1 แห่ง)
  - โรงงาน อุตสาหกรรม 6 แห่ง
  - รีสอร์ท 4 แห่ง (ม. 6)
  - ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล 1 แห่ง (ม. 4)
  - ร้านค้าชุมชน 1 แห่ง (ม. 10)
  - ตลาดนัดชั่วคราว 4 แห่ง (ม. 1=2 แห่ง , ม. 5=1 แห่ง , ม. 10 =1 แห่ง)

 

หน้า 3
 
 
  1/33 ถนนไทยรัฐพัฒนา หมู่ที่1 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร: 0-7458-3030-1 แฟกซ์: 0-7458-3032-3 E-mail: info@namnoi.go.th
Copyright© 2009 namnoi.go.th. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation